Mobil hemsida eller mobilanpassad hemsida? Vad ska man välja?

Står man inför valet mellan mobil hemsida eller mobilanpassad hemsida bör man tänka på följande:

Mobil hemsida

Om man köper en mobil hemsida får man en fristående ”egen” hemsida som är till för mobil, smartphones läsplattor mm. Det är alltså en helt separat hemsida som med hjälp av särskild teknik automatiskt väljs av mobiltelefoner när någon surfar in på hemsidan via mobilen.

Mobilanpassad hemsida

När man väljar att köpa en mobilanpassad hemsida så har man bara en enda hemsida. Det är alltså samma hemsida hela tiden. Men när någon surfar in på din hemsida anpassas innehållet så att det presenteras på ett annat sätt. Menyer, bilder, texter förändras så att de anpassas till det mindre formatet. Om man till exempel har tre rutor med information överst på hemsidan som ligger bredvid varandra när man ser på sidan i en vanlig dator, så lägger sig rutorna ovanpå varandra istället när man ser den mobilanpassade versionen.

Fördelar med mobilanpassad hemsida jämfört med mobil hemsida

Den absolut största fördelen med att köpa en mobilanpassad hemsida är: Då har man bara en hemsida att uppdatera och att hålla reda på. Ska man till exempel publicera en nyhet på hemsidan så gör man det bara en gång på en mobilanpassad hemsida.

Den här hemsidan är mobilanpassad, så du kan prova att läsa den i mobilen eller förminska webbläsarens fönster så att det blir smalt som på en mobiltelefon eller läsplatta. TItta hur presentationen av sidans innehåll förändras.

Mobilanpassad hemsida