Webbdesign, webbyrå, webbdesigner – hur jobbar man med webbdesign?

Enligt Wikipedia är webbdesign hantverket att ge en webbplats en grundläggande grafisk design med hjälp av ett märkspråk. Webbdesignprocessen har flera delar och flera olika steg när webbdesignern ska skapa webbplatsen.

Arbetsgång för webbdesign

När man arbetar med webbdesign så finns det flera olika steg i arbetsgången och de kan utföras av olika personer men kan också ofta utföras av en och samma person. Många webbdesigners är kompetenta när det det gäller alla steg i processen att bygga en webbplats.

Grafisk design – webbdesign steg 1

TIll att börja med behövs en grafisk design som tas fram av en grafisk formgivare eller art director med hjälp av något illustrationsprogram. När det gäller den grafiska designen så är den väldigt viktig eftersom den ska överensstämma med företagets grafiska profil och den grafiska designen ska återspegla företagets grundidé och företagskultur på bästa sätt. På en liten webbyrå kan detta göra att den som arbetar med webbdesign fungerar som allt ifrån reklammakare till dataprogrammerare.

Utveckling – webbdesign steg 2

När den grafiska designen är färdig ska denna överföras till koder som producerar det man ser när man läser en webbsida. När man arbetar med utvecklingsfasen av webbdesign använder man sig av många olika tekniker för detta. De flesta har hört talas om HTML-kod, villket är själva grunden. Sedan finns det många andra tekniker och märkspråk som användas. För att nämna några exempel: CSS, JavaScript, XHTML, Flash, AJAX.

Interaktionsdesign – webbdesign steg 3

Ytterligare ett steg i webbdesign är interaktionsdesign. Alla steg i processen går in i varandra och pågår parallellt fram tills webbplatsen är färdig. Detta steg handlar om att skapa de funktioner som finns på webbplatsen och skapar en interaktion med webbplatsens besökare. En mycket viktig del av webbdesign!

Informationsdesign – webbdesign steg 4

Ett annat steg i processen är informationsdesign, som handlar om att strukturera informationen. Denna del är viktig när det gäller sökmotoroptimeringen av webbplatsen och hanterar till exempel hur allt innehåll på webbplatsen är länkat inbördes.

Arbetet med webbdesign är som framgår ett arbete som stäcker sig ifrån den inledande fasen av kreativt skapande med hjälp av färg och form – till de mer tekniska delarna där det handlar om att skriva kod och programmera.

Webbdesign vad är det?